Mowa nienawiści na Facebook – jak się bronić?

W praktyce zawodowej często spotykam się z pytaniami dotyczącymi wpisów pełnych hejtu i nienawiści na Facebook’u. Osoba, której wpisy dotyczą wcale nie jest bezbronna a może korzystać z środków ochrony prawnej przed takim wpisami. Natomiast „hejtujący” nie jest bezkarny – w skrajnym przypadku umieszczenia wpisów pełnych hejtów i nienawiści może skończyć się odpowiedzialnością karną.

Jak zatem reagować?

  1. W pierwszym kroku warto skorzystać z możliwości jak dają nam sam Facebook – zgłoś naruszenie poprzez kliknięcie linku „Zgłoś” wyświetlanego obok danej treści. Zgodnie ze Standardami społeczności Facebooka nie jest dozwolona mowa nienawiści, wiarygodne groźby i bezpośrednie ataki na osobę lub grupę.
  2. Jednocześnie wystąp do autora wpisu z żądaniem o jego niezwłoczne usunięcie, jako naruszające Twoja dobra osobiste. Taka prośba może zostać doręczona w każdy możliwy sposób: przez emaila, pocztą, wiadomość Facebook.
  3. Niezależnie od tego czy wpis został usunięty, pamiętaj, że możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. zniesławienia (art. 212 kodeksu karnego), lub zniewagi (art. 216 kodeksu karnego) lub skorzystać z cywilnej drogi ochrony Twoich dóbr osobistych. W pewnych przypadkach gdy hejt lub mowa nienawiści ma podłoże rasowe, wyznaniowe i etniczne możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tzw. nawoływania do nienawiści (art. 256 kodeksu karnego).
  4. Jeśli wpis nie zostanie usunięty, możesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub skorzystać z drogi sądowej. Pamiętaj, że nie czekając na rozstrzygnięcie sprawy możesz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Możesz także wystąpić formalnie do Facebook z wnioskiem o niezwłoczne ograniczenie dostępu do tych wpisów na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  5. Warto wiedzieć, że przyjmuje się, że pomówienie za pomocą internetu (art. 212 kodeksu karnego) tj. medium o zdecydowanie najszerszej dostępności wśród środków masowej komunikacji rzutuje na znaczny stopień społecznej szkodliwości czynu (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie IV K 403/12).

Jak stwierdzić czy dany wpis jest przestępstwem lub narusza dobra osobiste?

Każdorazowo podlega to ocenie sądu po rozważeniu okoliczności całej sprawy. Jednak poniżej przedstawiam kilka przykładów, w którym Sąd doszedł do wniosku, że sprawca wpisu popełnił przestępstwo lub naruszył dobra osobiste:

  • Gdzie przesłać pieniądze na drugą próbę spalenia świątyni kozojebców? Bo widocznie jedno podpalenie to za mało, to dziadostwo jeszcze stoi” (tak sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku z dnia 6 lutego 2015 r. sygn. akt III K 1186/14)
  • „A. nic innego nie umie robić jak tylko mataczyć, fałszować dokumenty i zastraszać” (tak Sąd Okręgowy w Legnicy w wyroku z dnia 17 grudnia 2013 r. sygn. IV Ka 640/13)
  • „akwizytor ma ogromną przewagę nad nami ponieważ on dobrze wie że sprzedaje gówno a kupujący dopiero się o tym przekona” (tak Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 25 kwietnia 2013 r. sygn. akt I ACa 102/13)

Zapomniecwsieci.pl pomaga właśnie w tego typu sprawach – sprawy prowadzimy na terenie całej Polski.

Hello

Hello